GedHTree HomepageIndex
 Bartholomaeus I Frei
 b.1827
 d.1828
 Bartholomaeus II Frei
 b.1828
 d.1903
 Bartholomaeus Frei
 b.1764
 d.1825
 Johann Jakob Leonz Frei
 b.1830
 d.1904
 Bartholomaeus Frei
 b.1802
 d.         
 Hans (Haeus) Frei
 b.1830
 d.         
 Marie Verena Hitz
 b.1769
 d.         
 Johann Franz Frei
 b.1831
 d.1910
 Anton Frei
 b.1833
 d.1903
 Franz Leonz "Luenz" Frei
 b.1836
 d.1892
 Maria Magdalena Rohner
 b.1804
 d.1851
 Magdalena Frei
 b.1838
 d.1903
 Katharina Frei
 b.1841
 d.1893
 Gottlieb Frei
 b.1843
 d.1883
 Notburga Frei
 b.1845
 d.